10-11-2016

პირდაპირი ჩართვა თაიმ სკვერიდან (ნიუ იორკი. ა.შ.შ.)