გადაცემის აუდიო ჩანაწერი

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

ზურაბ ჩინჩალაძე

"ერთი სიმღერა"

* * * * * * * * * * * * * * * * * *